Rurociągi

Rurociągi

Świadczy usługi montażowe w zakresie:

 • rurociągów wraz z armaturą, zamocowaniami i konstrukcją drugorzędową, rurociągów tranzytowych na estakadach i w wykopach
 • urządzeń przemysłowych dla energetyki i przemysłu petrochemicznego
 • zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, w tym absorberów dla instalacji odsiarczania spalin
 • kanałów spalin i powietrza
 • konstrukcji stalowych budynków przemysłowych
 • zamkniętych obiektów przemysłowych takich jak: maszynownia, obiekty odpopielania, odżużlania dla bloków energetycznych

Realizujemy prace na nowo budowanych oraz rozbudowywanych obiektach zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym w następujących branżach:

 • energetyka i ciepłownictwo
 • przemysł petrochemiczny
 • przemysł chemiczny
 • budownictwo przemysłowe
 • platformy wiertnicze i przemysł wydobywczy
 • przemysł stoczniowy